Nový stylizovaný dokument Pavla Jandourka nás zavede do Baru Století, ve kterém nestárnoucí barman Tomáš Hanák a plejáda jeho štamgastů z řad muzikantů a hudebních odborníků provádí všemi důležitými milníky ve vztahu hudby a mocenského zřízení na českém území

Vítejte v novém Baru Století, kde se roku 1918 – se vznikem samostatného Československa – začal odehrávat příběh o vztahu hudby a mocenského zřízení. Co činí z hudby často využívaný politický nástroj, jaký vliv má hudba na lidské myšlení a jaký účinek má na masové davy? Na to v novém stylizovaném dokumentu Pavla Jandourka odpoví nestárnoucí barman Tomáš Hanák a plejáda jeho štamgastů z řad slavných muzikantů a hudebních odborníků. Hudba totiž efektivně působí na rozumovou i citovou stránku člověka. To z ní činí nesmírně účinný nástroj, který řád nastoluje, upevňuje, legitimizuje, ale i kritizuje, zpochybňuje a boří. A to odjakživa. Jak prohlásil již Platón: ,,Je třeba uvarovat se zavádění nového druhu hudby. Neboť nikde se nezmění způsoby hudby, aniž tím budou otřeseny nejdůležitější zákony státu.'' Změnil se však v dnešní době přístup moci k hudbě?

Napište nám