Medailon Vincence Makovského (1995). Režie K. Fuksa

Velký český sochař Vincenc Makovský, následovník Myslbekův a Štursův, se narodil na počátku dvacátého století. A jeho dílo také odráželo nelehkou dobu, kterou prožil. Přes surrealistickou a kubistickou avantgardu prošel dlouhou cestou uměleckých zápasů zpět k realismu a ke klasickému vyjádření. Jeho tvůrčí odkaz musíme ale chápat v celistvosti jako jednotu zdánlivých protikladů. Narodil se v Novém městě na Moravě, aby se posléze – po absolvování pražské Akademie – natrvalo usadil v Brně, kde je také největší množství jeho realizací. Byl vynikajícím kreslířem, mistrně zvládl reliéf, intimní plastiku, portréty, zátiší i monumentální sochy a sousoší. Za všechny jmenujme jen kašnu v Mělníku, postavy T. G. Masaryka a Jana Amose Komenského. Makovského gigantické dílo ční jako výzva pro další generace českých sochařů.

Napište nám