Pavel Batěk: Podstatou komunistického režimu je snaha pokřivit co nejvíce duší

Je Vám Vaše postava něčím blízká? Dokážete se s plukovníkem nějak ztotožnit?

Myslím, že Kempného chápu. Ztotožňuju se s jeho postojem, ačkoli já věci té doby mohu posuzovat z bezpečí jiného, mírnějšího období. On se musel mít obzvlášť na pozoru, svůj postoj skrýval. Ale zdaleka nebyl sám. Zrůdnost komunistického režimu padesátých i těch dalších let dopadla neblaze na každého. Na ty nepoddajné perzekucemi a všelijakým útlakem a na ty slabší tak, že v nich zakořenila stádnost, která je patrná dodnes.

Jak hodnotíte padesátá léta minulého století v dějinách Československa? Změnil se nějak Váš vztah k tomuto období během příprav a natáčení série?

Vztah se mi nezměnil. Naopak. Každá další informace z té doby mě utvrzuje v tom, že komunistický režim vždy byl, je a bude od základu zločinný, zlý a namířený proti lidskosti. Že jeho podstatou je snaha pokřivit co nejvíce duší.

Jak jste se na roli připravoval? Studoval jste třeba nějaké dokumenty o armádě u nás během padesátých let?

Povědomí o tehdejší armádě mám díky různým dokumentům a literatuře, ale rozhodně to není v příběhu minisérie Herec to podstatné. Jde podle mě o vztahy v těžkých podmínkách. Není to přeci dokument.

Peter Bebjak je stále uznávanějším filmovým režisérem. Jak se Vám pracovalo pod jeho vedením?

Ano, Peter Bebjak je stále uznávanějším filmovým režisérem a mnou stále uznávanějším člověkem. A jaký Bebjak, takový štáb. Mně s nimi bylo velmi dobře a bezpečně.