Martin Finger: Ten hodnej strejda, který ale umí vycenit tesáky, se hrál dobře

Většina lidí bude asi Korčáka charakterizovat jako negativní postavu, je Vám přesto něčím jeho povaha blízká? Dokázal byste si jeho chování něčím omluvit?

Je to správné, když estébáka vnímáme jako negativní postavu, tady žádný pardon neuznávám. Moje práce je, abych ji zahrál co nejvěrohodněji. Korčák je ve scénáři napsaný tak a režisér Peter Bebjak na to dbal, aby dlouho vypadal jako hodnej strejda. Kdyby nebylo té špíny, kterou dělá, tak by mohl být i sympatický, především v tom, jak „pečuje“ o hlavní postavu Láníka skoro jako o svého syna. Ve všem je ale kalkul a faleš. Jeho chování ničím omlouvat nechci.

Herci často říkají, že záporné postavy se hrají lépe. Je to i tento případ?

Ano. Ten hodnej strejda, který ale umí vycenit tesáky, se hrál dobře.

Jak hodnotíte padesátá léta minulého století v dějinách Československa? Změnil se nějak Váš vztah k padesátým létům během příprav a natáčení série?

Padesátá léta nejsou v našich dějinách samozřejmě jenom o zvěrstvech komunistů a estébáků, jakkoli se v dějepise zmiňuje především toto. Lidé žili i své obyčejné životy, které žijí a musí žít za každého režimu. Bez diskuze ale toto období spadá do temnějších etap našich dějin. Můžu jenom děkovat vyšší moci, že jsem tehdy ještě nežil. Můj vztah ke komunistické zvůli zůstává nezměněn – nenávist.

Jak u Vás probíhala příprava na tuto roli? Probíral jste se dokumenty o tehdejší StB?

Příprava nebyla z tohoto hlediska nijak výjimečná. Zajímám se o historii a o tomto období čtu či vídám dokumenty dost často.

Peter Bebjak je stále uznávanějším filmovým režisérem. Jak se Vám pracovalo pod jeho vedením?

S Peterem pracuji moc rád. Vždy, když si mě do něčeho obsadí, je to do projektu, který má nesporné kvality už od scénáře. On pak se svým dvorním kameramanem Martinem Žiaranem dokáže tu látku povýšit. A na place s celým jeho týmem je vždycky velmi dobrá energie, pohoda. A tu já vyhledávám.