O stavební památce jižní Moravy z období vrcholného baroka.
Připravili J. Válka a A. Lowák.

Po dvě století byla Morava nárazníkovou zemí mezi osmanským impériem a habsburskou říší. Po vytlačení Turků z Uher nastal mír a s ním přišlo i uvolnění životního stylu. Už nebylo třeba žít v pevnostech, hradech, obklopovat se příkopy s hradbami. Nová sídla aristokracie, zámky, se stavěly tak, aby se v nich mohlo žít a výhled byl do parků a zahrad. V té době vyrostlo na Moravě i několik barokních vil, které si dodnes uchovaly styl a půvab. Jsou to Milotice na středovýchodní Moravě, Buchlovice obklopené unikátním parkem s vzácnými dřevinami a Rájec jako salmovská rezidence otevírající se novým myšlenkám vědy, techniky a počátkům podnikání.

Napište nám