Literární pořad o básníku Janu Skácelovi.
Účinkují: P. Skácel, L. Tokoš, F. Derfler a další. Režie J. Vanýsek.

Na svého bratra, zesnulého básníka Jana Skácela, vzpomíná dnes již také zesnulý malíř a výtvarník Petr Skácel. Sedmého listopadu 1989 nás opustil jeden z našich nesporně největších básníků minulého století Jan Skácel. Příznačně a bohužel těsně před oním historickým zlomem našich novodobých dějin - sametovou revolucí, kterou by vřele přivítal.

Jan Skácel ve svých básních, shrnutých například do sbírek "Kolik příležitostí má růže", "Co zbylo z anděla", "Hodina mezi psem a vlkem", "Smuténka" či "Dávné proso" usiluje mimo jiné o vyjádření protikladu okamžiku a věčnosti, povrchu a jádra. Byl nejen velký básník, ale také vynikajícím a originálním redaktorem literárně dramatického oddělení Čs. rozhlasu v Brně a v pohnutých šedesátých letech i šéfredaktorem legendárního literárně-kulturního časopisu Host do domu. Byl také autorem knih pro děti ("Jak šel brousek na vandr", "Uspávanky"), napsal také prózu "Jedenáctý bílý kůň".

Napište nám