ČT řeší dějiny

Máte zájem vyzkoušet si ve výuce dějepisu méně obvyklé pomůcky? Zkuste tedy využít celou řadu našich interaktivních komiksů, online her, historických rekonstrukcí či přímo odborně zpracovaných metodických materiálů, které se věnují událostem našich moderních dějin. Vše je vám i vašim studentům plně k dispozici na webu České televize a níže je přehledný souhrn těch nejzajímavějších projektů.