Portrét jednoho z nejvýznamnějších moravských básníků 20. století Oldřicha Mikuláška.
Režie K. Fuksa

Básník Oldřich Mikulášek po absolvování dvoutřídní obchodní školy v Přerově střídal různá povolání, ale od roku 1937 se natrvalo usadil v Brně, kde působil jako redaktor postupně v Lidových novinách, v Rovnosti, v Českém rozhlasu Brno a v Hostu do domu. Od roku 1965 byl spisovatelem z povolání, od sedmdesátých let byl umlčován totalitním režimem. Je autorem bezesporu velmi osobité poezie, uveďme alespoň tituly některých nejvýznamnějších sbírek: Marné milování, Podle plotu, Horoucí zpěvy, Divoké kačeny, Ortely a milosti, Svlékání hadů, To královské, Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo, Druhé obrázky, A srdce nikdy nelže mi. Mikuláškova tvarově rozmanitá poezie sahající od lyrických poloh k epické drobnokresbě a bohatý rejstřík výrazových prostředků od citátů až po novotvary představuje autora jako osobitý zjev české poezie syntetizující inspirační zdroje předchozích básnických generací. Do archivních návratů jsme zařadili literání pořad, kterým chceme vzpomenout letošní sté výročí jeho narození.

Režie K. Fuksa

Napište nám