Génius dramatického malířství čerpal z Paříže i z Maroka. Francouzský dokument

Eugéne Delacroix upřednostňoval barvu před linií, čímž předznamenal impresionismus.

Ve stejné době někteří mladí malíři objevili jeho umění a ocenili to svěží novátorství. Delacroix nechtěl nikoho učit, přesto se pro ně stal duchovním vůdcem. Byl pro ně velkým vzorem. Důkazem je plátno Pocta Delacroixovi. Fantin-Latour na něm kolem portrétu Delacroixe vyobrazil malíře Durantyho, Whistlera, Maneta, Charlese Baudelaira. Delacroix inspiroval své následovníky. Van Gogh si přivlastnil jeho Pietu, stejně jako Milosrdného samaritána. Manet namaloval novou verzi Dantovy bárky. A Odilon Redon si vypůjčil detail z Židovské svatby. „Svoboda vedoucí lid na barikády“ se snad v každé zemi, pro každou generaci, stala symbolem moci lidu a povstání proti nespravedlnosti.

Jen zřídka se stává, aby byl nějaký obraz tak oslavovaný i nepochopený zároveň.

Napište nám