Meziválečné Brno coby evropské středisko moderní architektury.
Scénář a režie K. Jureček.

Pojem moderní československé architektury je úzce spjat především s meziválečným architektonickým děním v Brně, které tvořilo doslova evropské středisko moderní architektury.

V archivním snímku, natáčeném v 90. letech minulého století se autoři snažili o konfrontaci původních podob staveb s jejich tehdejším vzhledem, nešlo jim o historický přehled, ani o odborné hodnocení dané epochy stavitelství, ale připomenutí historické doby a jak se prolínala v daném oboru.

Napište nám