Medailon o životě a díle Jana Kunce a Josefa Blatného.
Režie F. Kaucký

Televizní medailon o dvou významných mužích českého hudebního světa. Prvním z nich je Jan Kunc, Janáčkův pokračovatel a později i ředitel Státní konzervatoře v Brně. Druhým je pak Josef Blatný, jehož 120. výročí narození si tímto pořadem připomínáme. Působil jako profesor hry na varhany na brněnské konzervatoři (1928–56) a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1947–55). Byl vynikajícím varhanním improvizátorem a autorem duchovních skladeb.

Režie F. Kaucký

Napište nám