Sugestivní divadelní adaptace válečného dramatu z prken Mahenova divadla v Brně.
Je třeba zabít Sekala

Režisér Martin Františák buduje představení na půdorysu příběhu známého ze stejnojmenného filmu, kdy v postavách Jury Barana (Tomáš Šulaj) a nemanželského syna Sekala (Igor Bareš) spolu soupeří dobro a zlo za oportunistického přihlížení vesnice. Divadelním adaptacím divácky úspěšných filmových děl lze někdy vytýkat, že sázejí právě na známost titulu – to u této inscenace neplatí. Jednak se Martin Františák ještě za života Jiřího Křižana podílel na vzniku scénáře, jednak se podařilo příběh ztvárnit divadelními prostředky, takže vzniklo svébytné dílo. Předností Františákovy dramatizace i jeho brněnské inscenace je především to, že se neomezuje jen na konstatování zla a sledování jeho následků, ale hledá jeho kořeny ve faktu parchantství prosáklého celou vesnicí. A to tak důsledně, že se parchantství stává hlavním tématem inscenace. Tomáš Šulaj byl za roli Jury Barana nominován na Cenu Thálie 2016.

Dušan Hřebíček byl za roli holiče Záprdka navržen do širší nominace Cen Thálie 2016.

Napište nám