Pátrání po živých předlohách jednoho z nejslavnějších českých dramat.
Připravili J. Souchop a V. Kelbl.

Na začátku 80. let minulého století si jižní Moravu a zvláště pak vesnici Diváky oblíbili rodáci z Vysočiny, z Jimramova - bratři Alois a Vilém Mrštíkovi. Starší Alois byl v Divákách učitelem a správcem školy a také zde s rodinou bydlel. Bratr Vilém si koupil domek velmi blízko školy a napsal zde Pohádku máje, Santa Lucii i Zumry. Vrcholem Aloisovy tvorby je románová kronika Rok na vsi, v konečné verzi jím prohlášená za společné dílo s Vilémem. Skutečně společnou prací bratrů je dodnes u nás nejčastěji hrané drama českého reralismu 19. století - Maryša, které měla premiéru v květnu 1894 v Národním divadle v Praze. Televizní dokument se snaží odhalit, jak se autoři při psaní dramatu inspirovali vesnickými postavami, zejména poté, kdy Alois Mrštík učiteloval v Těšanech a velmi ho zaujal na tehdejším venkově častý případ donucování k sňatku - v selské rodině donutili pěknou dcerku, aby si vzala zámožného vdovce s dětmi.

Napište nám