Kořist patří vítězi. Westernový příběh o zkušeném lovci kožešin, který se odmítá vzdát svého úlovku. Americký film (1968). Hrají: B. Lancaster, O. Davis, T. Savalas, S. Wintersová, D. Coleman a další. Režie Sydney Pollack

Joe Bass (Burt Lancaster) se vrací do města s bohatou zásobou kůží, které představují velmi vzácnou komoditu. Na své cestě je ovšem obklíčen skupinou indiánů z kmene Kiowů, kteří ho připraví o soumara naloženého kožešinami výměnou za zajatého černošského otroka Josepha (Ossie Davis). S touto výměnou se ovšem zkušený traper odmítá smířit a je odhodlaný své cenné úlovky získat zpět. Společně s Josephem se vydávají na stopu Kiowů, kteří jsou ovšem mezitím přepadeni bandou lovců skalpů. Tuto krutou a násilnou skupinku vede chamtivý gangster Jim Howie (Telly Savalas), který se zmocní uloupených kožešin a navíc se mu podaří zajmout Josepha. Zarputilý traper se ovšem nemíní vzdát tak lacino a je odhodlaný získat své kožešiny zpět navzdory všem nepříznivým okolnostem. Začíná zběsilá jízda, v níž se všichni řídí heslem, že kořist patří vítězi. Třetí celovečerní snímek režiséra Sydneyho Pollacka je zajímavý tím, že klasický westernový příběh prostupuje řada akčních motivů a neztrácí na své zábavnosti. Snímek vyniká vnímavým satirickým humorem tematizujícím rasovou nesnášenlivost a společenské rozdíly.

Napište nám