Nové operační techniky, léčebné rehabilitace anebo vlastní ústav. Tím vším tento chirurg přispěl ke kvalitě české lékařské péče.
Rudolf Jedlička

Rudolf Jedlička je výraznou osobností českých lékařských dějin a také mimořádným průkopníkem nových medicínských trendů – a to i za cenu vlastní oběti. Při zavádění rentgenologie si způsobil taková ozáření, že mu musely být amputovány prsty levé ruky. Jím vybudované Pražské sanatorium inspirované americkými vzory výrazně pozdvihlo standard lékařské péče v naší metropoli. O několik let později se Jedlička zodpovědně zhostil uloženého úkolu a založil ústav pro tělesně postižené děti, který se úspěšně zaměřoval na jejich průpravu pro praktický život. Vznešený osud vlastence, průkopníka léčebné rehabilitace a neúnavného modernizátora naší lékařské péče připomíná dokument režiséra Zdeňka Tyce, který nahlíží i do současného provozu Jedličkou založených zařízení.

Napište nám