Kompozice brněnského skladatele Františka Emmerta pro sbor, varhany a dvě trubky. Účinkuje dětský sbor Kantiléna a další (1994).
Režie R. Chudoba

Na sváteční podvečer zazní z chrámu v Brně – Husovicích tóny Vánočního oratoria brněnského autora Františka Emmerta na texty barokního Šteyerova kancionálu. Zpívá dětský sbor Kantiléna se sbormistrem Ivanem Sedláčkem.

Režie R. Chudoba

Napište nám