Medailon Bohumila Smejkala.
Účinkují: Janáčkovo kvarteto, Gottwaldovský symfonický orchestr, P. Smejkalová a další. Režie K. Fuksa.

"Imponující tón kvarteta, perfektní souhra a jemné vyvážení všech složek kompoziční struktury učinily z každého koncertu neobyčejný zážitek. V jejich hře se odráží duše národa, ze kterého pocházejí." To je jen malý citát z mnoha ohlasů, které po desetiletí doprovázely a doprovází koncerty legendárního Janáčkova kvarteta na všech světadílech.

Primárius Bohumil Smejkal, který ho úspěšně vedl od roku 1973, kdy zemřel jeho předchůdce Jiří Trávníček, nesměřoval původně ke kariéře profesionálního muzikanta. Ale doma byl k hudbě veden, na gymnáziu již ovládal několik nástrojů a po absolvování brněnské konzervatoře a JAMU nastoupil na primášský post do Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který společně s dramaturgem Jaroslavem Juráškem dovedl k uměleckým vrcholům. A potom, ve svých čtyřiceti letech, dostal nabídku do jednoho z našich nejuznávanějších kvartet.

Napište nám