Jedenáct lidí v mezní životní situaci po tragickém pádu letadla.
Hrají: J. Karlík, H. Trýbová, Z. Herfortová, J. Hlaváčová, D. Bláhová, V. Jandák a další. Kamera J. Kačírek. Scénář a režie Z. Kaloč.

Příběh Mejdan na písku napsal divadelní a televizní režisér Zdeněk Kaloč nejdříve pro jeviště, teprve o rok později, v roce 1979, byla v Brně natočena televizní verze. Četné překlady této dramatické studie mezní situace svědčí o tom, že neobvyklé dílo patřilo ve své době k pozoruhodným novinkám tehdejší dramatické tvorby a bezesporu bylo nejúspěšnější původní hrou píšícího režiséra Zdeňka Kaloče. Námět sám přitom není nijak mimořádný. Na zpáteční cestě z dovolené havaruje letadlo. Část rekreantů spadne do moře, jedenáct katastrofu přežije a zachrání se v pusté písečné rokli na pustém ostrůvku. Čekají na záchranu která nepřichází. Zásoby jídla a vody se ztenčují. Tato modelová komunita prochází nejrůznějšími dramatickými peripetiemi situací a vztahů, které s neobyčejnou pronikavostí zachycují problematiku fungování moci. Situace, oscilující mezi vírou v záchranu a beznaděj, je zkomplikována otevřeným konfliktem po nálezu palubního kontejneru s potravinami.

Autor a režisér Zdeněk Kaloč svůj text realizoval v nezvyklých a málo pohodlných podmínkách opuštěného lomu v Maloměřicích u Brna. Těžké realizační podmínky i nezvykle reálné prostředí - to vše působilo na herce i celý štáb velmi sugestivně. Vznikla tak inscenace, která je i s odstupem šestadvaceti let aktuálním svědectvím o hodnotách i nešvarech lidského charakteru. Po premiérovém odvysílání měla být okamžitě smazána. Díky odvážným lidem zůstala zachována a patří do zlatého archivního fondu brněnského televizního studia. V hlavních rolích: Josef Karlík, Helena Trýbová, Zdena Herfortová, Jana Hlaváčková, Svatopluk Matyáš, Dagmar Bláhová, Vítězslav Jandák. Dramaturg: Dana Špirková. Kamera: Jiří Kačírek.

Napište nám