Myšlenky Anežky Přemyslovny a sv. Františka z Assisi v hudbě a poezii (1990). Hrají: J. Dušek, V. Krátký, I. Valešová, V. Bělský, P. Fiala, mužský sbor Foerstr. Režie R. Tesáček

12. listopadu 1989 prohlásil papež Jan Pavel II. Anežku Přemyslovnu za svatou. V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se konala pontifikální mše svatá celebrovaná arcibiskupem pražským a primasem českým kardinálem Františkem Tomáškem. O několik měsíců později natočila brněnská televize pořad Píseň bratra Slunce. Prostory chrámu svatých Janů u Minoritů se staly svědkem fiktivního duchovního dialogu mezi Anežkou Přemyslovnou a svatým Františkem z Assisi. Poezie básnířky Zuzany Novákové-Renčové, hudba J. B. Foerstra, Francise Poulance a Petra Fialy v provedení špičkových umělců inspiruje k zamyšlení o ženě, která zemřela před více jak 700 lety.

Režie Rudolf Tesáček.

Napište nám