Myšlenky Anežky Přemyslovny a sv. Františka z Assisi v hudbě a poezii.
Hrají: J. Dušek, V. Krátký, I. Valešová, V. Bělský, P. Fiala, mužský sbor Foerstr. Režie R. Tesáček.

12.listopadu 1989 prohlásil papež Jan Pavel II. Anežku Přemyslovnu za svatou. V katedrále sv.Víta na Pražském hradě se konala pontifikální mše svatá celebrovaná arcibiskupem pražským a primasem českým kardinálem Františkem Tomáškem. O několik měsíců později natočila brněnská televize pořad Píseň bratra Slunce. Prostory chrámu svatých Janů u Minoritů se staly svědkem fiktivního duchovního dialogu mezi Anežkou Přemyslovnou a svatým Františkem z Assisi.

Napište nám