Josef Chuchma, vedoucí obsahu webové ArtZóny: Nemám žádné předsudky vůči vysoké ani nízké kultuře

Pro koho je web ArtZóna určený?

Pro kohokoli, kdo je otevřen kultuře a umění. Rádi bychom nicméně oslovili především mladší generaci. Ta dnes „klasický“ televizní přístroj téměř nezapíná, ale to neznamená, že ji kulturní obsah, který televize přináší, nezajímá. Jde jen o to, že za přirozenou cestu, jak se k těmto informacím dostat, považuje mladé publikum web či sociální sítě. Snažíme se tedy oslovit jak diváky televizního pořadu ArtZóna, tak i publikum, které se na tento pořad pravděpodobně dívat nebude, protože obrazovka v obýváku není to, co je zajímá.

Co nabídne ArtZóna nového oproti jiným kulturním webům?

Mám za to, že kulturní web, jenž se nespecializuje jen na jednu oblast, u nás chybí. Chceme nabídnout tematickou šíři bez podbízivého obsahu, chceme nabídnout nezávislost a sázíme na multimediální přístup. Dostane se na film a televizi, hudbu populární i vážnou, literaturu a divadlo, na výtvarné umění i tanec. Každá z těchto oblastí bude pokryta slovem i obrazem.

Kdo bude obsah webové stránky vytvářet?

Recenze budou psát odborníci na jednotlivé umělecké disciplíny, pravidelně spolupracující experti zároveň budou publiku nabízet své osobní tipy na to, co ze své oblasti považují za pozoruhodné. Současně budou formou blogů přispívat ty osobnosti České televize, jež mají ke kultuře profesně blízko. Ti budou reflektovat svoji práci pro ČT, ale klidně mohou komentovat i jiná kulturní témata.

Moderátorem pořadu je Saša Michailidis. Objeví se i na webové stránce?

Na webové stránce bude k nalezení jeho vlog, který bude natáčet během práce na pořadu. Tam přinese osobní pohled do zákulisí popisovaných akcí.

Jaká kritéria zohledníte při výběru témat pokrytých na webové stránce?

Já osobně nemám žádné předsudky vůči vysoké ani nízké kultuře a snažím se sledovat všechny možné umělecké disciplíny a žánry. Tímto samým principem by se měla řídit dramaturgie webové stránky. V souvislosti s tímto tématem mě napadá jméno Umberto Eco, významný filosof, estetik a spisovatel se zajímal jak o středověké tisky, tak i třeba o komiksy. Tímto přístupem bychom se rádi nechali inspirovat. To mi připomíná, že komiks jako umělecký směr budeme chtít představit brzy po spuštění stránky.

Jak bude webová stránka provázána s pořadem? A jaká bude struktura webu?

Samozřejmě, že mezi nimi bude a musí být překryv, když se jmenují stejně. To znamená, že web některá z témat, která se objeví v pořadu, uchopí po svém a přinese například doplňující materiály k nim. Představa je i taková, že my nějaké téma, které chystá „obrazovková“ ArtZóna, vneseme s předstihem na sociální sítě a pořad bude následně pracovat s ohlasy ze sítě. Stránka bude rozdělena do čtyř základních sekcí. První se bude nazývat 360, myšleno stupňů. To bude informační mix ze světa kultury a umění. Sekce Inside bude výlučně autorská, hodně recenzní, pravidelně tam budou psát kritici i osobnosti z řad ČT. V sekci Profil se zaměříme na talentované lidi z různých kulturních oborů – na lidi, kteří přitom dosud nejsou mediálně známí. A v sekci Video dostanou prostor videosoubory jak z archivu ČT, tak z externích zdrojů. Tato sekce by měla být jakýmsi video ostrovem, na němž se budou potkávat tematické seřazené kulturní pořady vyrobené Českou televizí, s videi, která nasdílíme s různými kulturními institucemi a jež na jejich stránkách třeba – ke škodě věci – nedojdou takové pozornosti.

Rozhovory