Portrét spisovatele (1979). Režie K. Jureček

Básník, dramatik, publicista Jiří Mahen byl významným organizátorem kulturního života města Brna v období mezi dvěma světovými válkami. Začal publikovat jako gymnazista ve studentských časopisech. Jeho rané básnické práce jsou neseny tónem vlastním generaci 19. a 20. století, životním neklidem a citovou opravdovostí. Těžiště Mahenovy tvroby tkví v dramatice – první byla hra Jánošík, inspirovaná jeho cestou na Slovensko. Ze života rodiny zase čerpá v Mrtvém moři. Válka a poválečná situace se odráží v díle Nebe, peklo, ráj, v Dezertérovi, Chroustovi a v souboru filmových libret Husa na Provázku. V letech 1918 až 1920 byl dramaturgem Národního divadla v Brně. Od roku 1921 byl až do konce svého života knihovníkem Městské knihovny v Brně a patří mu největší zásluha na vybudování této instituce, kterou utvářel na základě studia odborné literatury a podle zahraničních vzorů. Mahenovo jméno nese městká knihovna v Brně dodnes a jedna z budov Národního divadla. Do archivních návratů jsme zařadili pořad ze Zlatého fondu, ve kterém uslyšíte také vzpomínku jeho ženy paní Karly Mahenové a jeho přátel.

Napište nám