116letý pradědeček vzpomíná se svými pravnoučaty na významné osobnosti z období vzniku samostatného československého státu.