Pokračování mimořádně úspěšného zábavně vzdělávacího cyklu, věnovaného problematice správné výslovnosti.