Život a dílo básníka Ivana Jelínka (1994).
Připravili: Z. Rotrekl, Z. Kaprál a R. Tesáček

Portrét jednoho z nejvýznamnějších českých básníků (nar. v Kyjově 6. 6. 1909) Ivana Jelínka, který vystudoval práva a začínal jako redaktor Lidových novin a lektor brněnské činohry. V červenci 1939 odešel do zahraničí a ve Francii byl pověřen českou redakcí vysílání stanice Svobodné Československo. Po zrušení stanice bojoval na západní i východní frontě. Po skončení 2. světové války se vrátil do vlasti, ale znovu emigroval do ciziny – Anglie, Kanady, USA. Od roku 1956 byl kulturním redaktorem českého vysílání BBC v Londýně, kde žil až do své smrti. Je autorem mimořádně působivých básnických sbírek (Akropolis, Slovozpěv, Se sluncem na prsou a lvem) publikovaných převážně v zahraničí. Až do sametové revoluce v roce 1989 nebyl v Česku jako básník téměř znám. Překládal z angličtiny, němčiny a španělštiny – především divadelní hry. Anglicky a česky napsal román Potápěči a pětidílnou autobiografii Jablko se kouše(1994). Jeho poezie je hutná a zemitá, má silný cit pro tělo slova. Úsilí o pregnantnost zase vede ke kupení jmenných tvarů a k novotvarům. Od roku 1990 jezdil i přes svůj vysoký věk každoročně na návštěvu do rodné země – na Moravu, kde byl natočen také tento portrét.

Připravili: Z. Rotrekl, Z. Kaprál a R. Tesáček

Napište nám