Chat

Kandidátka č. 8

Jiří Dolejš

KSČM

Záznam chatu ze čtvrtka 19. října 2017

Josef Jaroměřský: „Je podle Vás dobrý nápad privatizovat státní zdravotnická zařízení?“

Jiří Dolejš: „Jsme proti privatizaci státních zdravotnických zařízení. Prosazujeme páteřní síť neziskových zdravotnických zařízení. Zdraví není zboží!“

Jan Richtar: „Je podle Vás situace kolem neustálého raketového růstu cen nemovitostí, a od toho se odvíjejících i cen nájmů, v pořádku a pokud ne, jak chcete tuto situaci řešit?“

Jiří Dolejš: „Raketový růst cen nemovitostí je problém, jelikož zvyšuje nedostupnost bydlení. KSČM podporuje výstavbu obecních a družstevních bytů prostřednictvím SFRB.“

Martin Bojsa: „Ako sa staviate ku rozdeleniu Československa? Myslíte, že bolo pre Českú republiku prospešné alebo si myslíte, že by bolo lepšie Československu ponechať.“

Jiří Dolejš: „K rozdělení společného státu Čechů a Slováků se KSČM staví tak, že mělo proběhnout referendum. Prosazujeme přijetí zákona o obecném referendu.“

Václav Nový: „Dobrý den. Mám jen hlavní otázku. Budoucnost naší změ. A pár pod otázek, na které mi odpovězte jen ano/ne. 1) EU 2) NATO 3) DEMOKRACIE 4) CESTA NA ZÁPAD. Děkuji, hezký den.“

Jiří Dolejš: „KSČM navrhuje alternativní bezpečnostní systém oproti NATO - jsme pro vystoupení z tohoto válečného paktu. Pokud jde o EU, jsme pro její zásadní změnu, a to i zásahem do základních smluv v zájmu rovnosti občanů a členských států.“

Pavel B.: „Pene poslanče,kdy a o kolik zvednete důchody?“

Jiří Dolejš: „Prioritou KSČM v sociální oblasti je takové zvýšení důchodů, které by zajistilo seniorům důstojný život bez závislosti na sociální pomoci. Kromě větší valorizace je zejména potřeba pomoci seniorům s podprůměrnými důchody.“

Hynek Poděbradský: „Jak byste vyřešil otázku liberalizace železnice? Jak jste spokojen se současnou situací, kdy ČD ovládají více jak 90% trhu?“

Jiří Dolejš: „KSČM považuje dopravní infrastrukturu za věc strategické důležitosti. Za jednu z priorit považujeme železniční dopravu. Proto podporuje národního dopravce ČD s důrazem na efektivnost hospodaření.“

Blanka: „Pane poslanče, proč tolik mluvíte o migraci a méně o příčinách tohoto jvu v činnosti NATO, korporací, MMF? Právě komunisté by o tom neměli mlčet.“

Jiří Dolejš: „KSČM upřednostňuje řešení příčin migrace, které jsou v nestabilitě způsobené politikou NATO a imperiálních velmocí. Pokud jde o důsledky, tak trváme na odmítání kvót.“

Karel Mudra: „-zdaníte církevní restituce -jak zajistíte, aby zisky nadnárodních společností zůstaly v ČR -Jak snížíte zatížení normálních odběratelů elektřiny o solární daň“

Jiří Dolejš: „KSČM byla zásadně proti přijetí zákona o tzv. církevních restitucí. V současné době požaduje jako minimum jejich zdanění.“

Werner Roman: „Dobrý večer pane Dolejš.Chci se jen zeptat kdy už konečně budeme v čr. mít stejné výplaty jako v eu???Děkuji.“

Jiří Dolejš: „KSČM požaduje zvýšení mezd na úroveň srovnatelných zemí. Znamená to zvýšit nejenom minimální mzdu, ale i mzdy a platy v průměru o pětinu. Minimální mzdu zvýšit alespoň na 16 tisíc.“

Mgr. Vladimír Vobr: „Chtěl bych jednoznačnou odpověď na tento dotaz : Kdy by podle vás měla ČR zavézt euro a pokud ano jestli by tomuto kroku mělo předcházet pro politiky závazné referendum .“

Jiří Dolejš: „KSČM odmítá debatu o termínu přijetí Eura, jako zcela předčasnou. A trvá v této věci na referendu.“

Zuzana Víchová: „Jste pro zavedení školného na veřejných vysokých školách?“

Jiří Dolejš: „KSČM odmítá zavedení školného!“

Josef Straka: „Dobrý den, lze stíhat ministra a požadovat na něm náhradu za zpackanou privatizaci, kde stát prodal pod cenou a tím ošidil své občany? Viz například kauza Sobotka - OKD.“

Jiří Dolejš: „KSČM navrhovala a navrhuje nepromlčitelnost privatizačních zločinů.“

Zdenál: „Jak se stavíte ke zrušení zákazu kouření v restauracích?“

Jiří Dolejš: „Pokud jde o zákaz kouření v restauracích, tak jsem osobně pro rozumnou regulaci - nechme také něco na lidech a majitelích restaurací.“

Karel Picek: „Před 28 a více lety byl významným zdrojem příjmů pro státní rozpočet zisk ze státních podniků. Proč KSČM neiniciuje vznik nových státních podniků, které by plnily stejnou roli, jako plnily státní podniky před listopadem 1989? Nebo je stát tak chudý, že si to nemůže dovolit? Či tomu brání ideologická předpojatost jiných stran?“

Jiří Dolejš: „KSČM navrhuje posílení státního sektoru v ekonomice, a to buď zakladatelskou činností, a nebo výkupem strategicky významných podniků.“

Tarek: „Proč nemáte v programu zákon proti množírnám psů? Byli byste pro centrální registr psů, jak je tomu v Německu?“

Jiří Dolejš: „KSČM vnímá tzv. "množírny" psů jako barbarské a měly by být jasně zakázány.“

V.S., Praha: „Budete se Vy a Vaše strana snažit, v rámci svých možností, o zvyšování nebo snižování napětí mezi Ruskem a EU, vč. Česka?“

Jiří Dolejš: „Prioritou KSČM je mír, proto odmítáme jakoukoliv eskalaci na východě Evropy a na hranicích s Ruskem. Je nutné diplomatické řešení a respektování mezinárodního práva.“

Vojtěch Kos: „S kým by potencionálně šla KSČM do vlády?“

Jiří Dolejš: „Základem jakékoliv vládní spolupráce pro KSČM je náš volební program.“

Kopecký Karel: „Jak chcete zastavit prohlubující se rozdíly mezi jednotlivými regiony v rámci jejich rozvoje.“

Jiří Dolejš: „Prohlubující se rozdíly mezi regiony řešme podporou programu regionálního rozvoje a podporou investičních projektů zejména v postižených regionech.“

Dvořák: „Jak chcete řešit exekutory a jejich kšeft s chudobou“

Jiří Dolejš: „KSČM navrhuje řešit situaci občanů v dluhové pasti tím, že chce zrušit soukromý exekuční byznys.“

Ladislav Smítal: „Dobrý den pane Dolejši, jaký názor máte na Ústav pro studium totalitních režimů? Děkuji za odpověď.“

Jiří Dolejš: „Bádání nad novodobými dějinami je potřebné, nikoliv však účelovým způsobem a na základě politického zadání. Z tohoto důvodu považujeme ÚSTR za nadbytečnou instituci.“

SF: „Co si myslíte o fyz. napadení Vaší osoby - 2006 - kdo to udělal?“

Jiří Dolejš: „K dotazům na mé fyzické napadení v roce 2006: pachatelé nebyli vypátráni.“

Teringl: „1/sdělit alespoň 3 důvody proč trváte na nepřijmutí EURA. 2/Proč chcete mít možnost manipulací s kurzem Kč a okrádat odpovědné,/penzisty, úspora na nákup bytů atd ./jak to udělala ČNB nedávno.“

Jiří Dolejš: „Hlavním problémem přijetí Eura je riziko povinnosti garantovat důsledky krize v zemích jako je Řecko nebo Itálie.“

Kapitalista Pepa: „Zdar soudruzi! Plánujete opět zavést centrálně plánovanou ekonomiku?“

Jiří Dolejš: „KSČM nechce návrat k byrokraticky řízené ekonomice, prosazuje jen silnější váhu státního sektoru a kvalitní strategické řízení.“

Adam: „Dobrý den, jakým způsobem budete podporovat/regulovat P2P ekonomiku a firmy, které ji tvoří (např Airbnb, Uber nebo Zonky). Díky moc“

Jiří Dolejš: „KSČM není proti sdílené ekonomice, ale sdílení by nemělo být argumentem pro obcházení zákonů.“

Lukáš Majer: „Dobrý večer, jak lze v dnešní informační době zefektivnit fungování státní správy?“

Jiří Dolejš: „Cestou k zefektivnění státní správy je funkční e-government, digitalizace správy, ale i funkční služební zákon a odpovědnost úředníků.“

Ivana Čepková: „Kolik členů má aktuálně KSČM (členů s právy a povinnostmi, nikoliv podporovatelů, čekatelů atp.)? Díky.“

Jiří Dolejš: „KSČM má aktuálně více jak 39 000 členů.“

Geri: „Vážený pane Jiří, jíte potraviny, které jsou produktem GMO a chutnají vám?“

Jiří Dolejš: „KSČM podporuje české potraviny a ochranu našich spotřebitelů vysokými standardy. A chceme chránit náš domácí trh před důsledky smluv jako je např. CETA.“

Michal: „Jak zajistite, aby v roce 2030 byly dokoncene dalnice a jezdili jsme po vysokorychlostni zeleznici z Prahy do Brna?“

Jiří Dolejš: „KSČM považuje za povinnost státu navýšit investice do páteřní dopravní infrastruktury. Pomůže i lepší zákonná úprava stavebního řízení a veřejného zájmu.“

Pepa: „Dobrý večer, jako prvovolič bych se chtěl zeptat, co můžete nabídnout mladým lidem. Děkuji za odpověď.“

Jiří Dolejš: „KSČM nabízí mladé generaci podporu vzdělávacích příležitostí, bydlení pro mladé rodiny, svobodný internet, podporu sportu a volnočasových aktivit.“

Libor Vašát: „Dobrý večer, chtěl bych se zeptat proč jste pár dni před volbami iniciovali svolání schuze parlamentu u lithiu? To jste si neuvědomili, že nahrajete tímto Babišovi aby překryl své aféry a uberete levici další hlasy? Podotýkám, že jsem tradiční levicový volič ž levicové rodiny a toto mě značně vytočilo. Tohle mohlo počkat po volbách. Jen jste Babišovi přihráli další %.“

Jiří Dolejš: „KSČM podpořila mimořádnou schůzi PS ke kauze lithium, protože vláda nereagovala ani na naše interpelace ani na pokus zařadit toto téma do programu řádné schůze PS. Je dobře, že veřejnost byla upozorněna na to, že vláda zaspala a že je tu riziko dalšího obrovského tunelu.“

Vladimír: „Dobrý den. Jste pro zrušení EET?“

Jiří Dolejš: „Pokud jde o budoucnost EET, tak tato myšlenka nemá bohužel optimální provedení, proto považujeme za reálné řešení vyhodnotit stav a v novém volebním období navrhnout revizi.“

Michaela: „Chcete navyšovat platy i sociálním pracovníkům? Pokud vím mají jedny z nejmenších platu ve státní sféře.“

Jiří Dolejš: „Pokud jde o růst platů ve veřejné sféře, jde o to nezapomenout na nízko placené profese, jako jsou např. pracovníci v sociálních službách.“

Jan Růžička: „Jak by se podle Vás měla vláda postavit k dostavbě jaderných elektráren v ČR?“

Jiří Dolejš: „KSČM je pro zastoupení jaderné energetiky v tzv. energetickém mixu ČR. Tzn. urychlené rozhodnutí o JE Dukovany a přípravě rozhodnutí o JE Temelín.“

Pavel Wojnar: „Jaké konkrétní platy pedagogů (a kdy konkrétně) budete po volbách prosazovat?“

Jiří Dolejš: „KSČM považuje za nezbytné dále zvýšit platy pedagogům. Minimální úroveň základu by měla být průměrný plat vysokoškoláka v ČR a dále posílit zdroje na motivační složku platu.“

Došková: „Jaký máte program pro zmírnění dopadu ekonomické krize, která zákonitě po současném růstu ekonomiky příjde.“

Jiří Dolejš: „V případě příchodu další krize považujeme za důležité upevnit sociální stát, strategickou připravenost státu a prosazování strukturálních změn v ekonomice směrem k průmyslové revoluci 4.0.“

Ladislav Ščuka: „Vážený pane Dolejš, jakým způsobem chcete bojovat proti spoupajícímu rasismu. Děkuji Ščuka“

Jiří Dolejš: „KSČM má stabilní součást svého programu boj s rasismem, fašismem a xenofobií. Podmínkou je také řešit sociální kořeny tohoto problému.“

Daniel: „Dobrý večer vrátíte se po volbách a schválíte konečně zvýšení příspěvku osobám.zdrav. postiženým ve 4. stupni ( nejtěžší postižení ) o 6 tis. měsíčně jak slíbila tato vláda? Děkuji za odpověď a klidně i na můj email cert008@centrum.cz“

Jiří Dolejš: „Vedle starobních důchodů je potřeba také zvýšit invalidní důchody a příspěvky osobám pečujícím o zdravotně postižené.“