Portrét básníka, spisovatele a překladatele, od jehož úmrtí uplynulo 7 let.
Režie R. Tesáček

Básník, překladatel, literární teoretik a dramatik Ludvík Kundera.

Svou literární činnost zahájil již za první republiky, jako autor poezie vyšel ze surealismu, posléze těžil z brechtovské tradice. Jeho překlady především z německé poezie jsou významné svou neobyčejnou citlivostí a přitom vysokou odbornou fundovaností. Kundera vynikl také jako autor zajímavých, moderně pojatých dramat, myšlenkově hluboce závažných, jako je například hra Totální kuropění z roku 1961. V množství literárně vědných studií věnoval největší pozornost Františku Halasovi. Mimořádně rozsáhlá je jeho teoretická tvorba směřující k problematice výtvarného umění, je autorem několika knih, desítek statí a článků. Po celý svůj život se Kundera stará o popularizaci umění, zejména moderního. Je spoluzakladatelem Skupiny RA, Sdružení Q, a Společnosti Oldřicha Wenzla a jiných. Některé z rysů jeho mnohostranné osobnosti si připomeneme televizním dokumentem při příležitosti jeho 90. narozenin.

Režie R. Tesáček

Napište nám