Příběh o králi dvojího lidu Jiříkovi z Poděbrad a jeho věrném rádci, moudrém dvorním šaškovi.
Režie: Eugen Sokolovský. Scénář: Karel Tachovský. Hrají: Jaroslav Kuneš, Jaroslav Dufek, Jan Zvoník, Eva Gorčicová a další.

Tento příběh je i není pohádka. Hrají v něm roli postavy, které skutečně na dvoře českého krále Jiřího žily, spiklenci proti králi dvojího lidu i jeho věrní stoupenci. Mezi nimi vynikal bratr Paleček, zchudlý šlechtic a moudrý dvorní šašek. Ten se snaží svého vladaře nejen obveselit, ale také upozornit na nebezpečí, která mu ze strany nesnášenlivých pánů hrozí a ochránit ho před nimi. Snad vám bude ve společnosti věrného Palečka stejně příjemně, jako bývalo králi Jiřímu. Hru o bratru Palečkovi v brněnském studiu v roce 1988 natočil režisér E. Sokolovský ml. Titulní roli šaška Palečka hraje J. Kuneš, krále Jiřího z Poděbrad J. Dufek.

Režie: Eugen Sokolovský. Scénář: Karel Tachovský. Hrají: Jaroslav Kuneš, Jaroslav Dufek, Jan Zvoník, Eva Gorčicová a další.

Napište nám