Vánoční koncert z Minoritského chrámu v Brně (1991). Účinkuje dětský pěvecký sbor Kantiléna se sbormistrem I. Sedláčkem. Režie A. Lowák

Vánoční koncert z Minoritského chrámu v Brně (1991). Účinkuje dětský pěvecký sbor Kantiléna se sbormistrem I. Sedláčkem. Režie A. Lowák

Napište nám