Život a dílo básníka Jana Zahradníčka.
Režie J. Vanýsek.

Literární pořad Pod lisem lásky, jehož scénář vytvořili básníci Zdeněk Rotrekl a Zeno Kaprál, pojednává o básnickém díle a tragickém životním osudu Jana Zahradníčka (1905 - 1960), který byl významným představitelem katolicky orientovaných básníků dvacátého století(J.Deml, J.Durych, V.Renč, J.Čep a další). Jan Zahradníček, který překládal z němčiny a působil též jako publicista, maturoval na třebíčském gymnáziu(1926) a publikovat začal v revue Tvar. Za druhé světové války redigoval katolický časopis Akord (1940 - 1944), po německé okupaci se stal redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny(1945 - 1949). Osudem zkoušený básník je na základě nesmyslného obvinění v roce 1951 zatčen a v politicky vykonstruovaném procesu byl nezákonně odsouzen k třinácti letům vězení. Na svobodu byl J.Zahradníček propuštěn v roce 1960 - několik měsíců před svou smrtí. Z jeho mimořádné básnické tvorby bychom měli připomenout například sbírky Pokušení smrti(1930), Jeřáby(1933), Žíznivé léto(1935), Korouhve (1940), La Saletta(1947).

Napište nám