Život a dílo básníka Jana Zahradníčka (1990). Režie J. Vanýsek

Literární pořad Pod lisem lásky, jehož scénář vytvořili básníci Zdeněk Rotrekl a Zeno Kaprál, pojednává o básnickém díle a tragickém životním osudu Jana Zahradníčka (1905–1960), který byl významným představitelem katolicky orientovaných básníků dvacátého století (J. Deml, J. Durych, V. Renč, J. Čep a další). Jan Zahradníček, který překládal z němčiny a působil též jako publicista, maturoval na třebíčském gymnáziu (1926) a publikovat začal v revue Tvar. Za druhé světové války redigoval katolický časopis Akord (1940–1944), po německé okupaci se stal redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny (1945–1949). Osudem zkoušený básník je na základě nesmyslného obvinění v roce 1951 zatčen a v politicky vykonstruovaném procesu byl nezákonně odsouzen k třinácti letům vězení. Na svobodu byl J. Zahradníček propuštěn v roce 1960 – několik měsíců před svou smrtí. Z jeho mimořádné básnické tvorby bychom měli připomenout například sbírky Pokušení smrti (1930), Jeřáby (1933), Žíznivé léto (1935), Korouhve (1940), La Saletta (1947).

Napište nám