Všechna energie na jednom místě. Výpravy na EXPO 2017 v kazachstánské Astaně, které si za hlavní téma zvolilo otázku energetických zdrojů budoucnosti.

EXPO 2017 v hlavním městě Kazachstánu je průsečíkem mnoha pozoruhodných jevů. Jeho tématem je energetika budoucnosti, a to zde ve svém pojetí reprezentuje 115 zemí světa. Mezinárodní výstava se zaměřuje na tzv. zelenou energetiku, tedy obnovitelné zdroje energie, energetiku šetrnou vůči životnímu prostředí, demokratizaci energetiky, energetické úspory a efektivizaci. Státy světa zde prezentují, kudy by se chtěly, alespoň navenek, tímto směrem ubírat, a kde vidí příští trendy.

EXPO 2017 je zároveň výkladní skříní kazašského společenského zřízení, jež má autokratický charakter, po pádu sovětského režimu a vzniku samostatnosti země jej plynule definuje prezident Nursultan Nazarbajev. V Kazachstánu je potlačena politická opozice i nezávislý tisk, země je kritizována za represivní režim. Co se týče nerostného bohatství, patří mezi nejbohatší naleziště ropy světa a usiluje o ekonomický vzestup. Kazachstán, který do budoucna nepočítá s jadernou energetikou, si předsevzal zajišťovat polovinu energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů do roku 2015.

EXPO 2017 v nově, před dvěma dekádami vzniklém, hlavním městě Astana, se od června do září odehrává událost, na kterou kazašská vláda upřela velkou pozornost. Ač se jedná o mezinárodní EXPO probíhající mezi dvěma velkými světovými výstavami, pojala je ve nebývale velkolepém stylu. Chce sbírat inspiraci ze světa, navazovat kontakty, legitimizovat své státoprávní uspořádání a stát se progresivním finančním a ekonomickým centrem střední Asie.

Série reportáží České televize si klade za cíl vyjevit podstatné okolnosti této výstavy, objevit neznámý Kazachstán, zaměřit se na českou účast i český pavilon a přinést tuzemským divákům náhled do komplikovaných geopolitických souvislostí, dění a programu na EXPO 2017, zasvětit do problematiky energetiky a obnovitelných zdrojů a inspirovat v otázce energetiky budoucnosti.

Cyklus je vyroben ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu/CzechTrade.