Bezpečnost plavebního provozu

Zábavné osvětové spoty na téma bezpečnosti plavebního provozu, vyrobené ve vlastní výrobě ve spolupráci a financované ministerstvem dopravy