Dvanáctidílný dokumentární seriál o putování za českým národním nápojem z pera a úst znalce piva, jeho historie i kulturních souvislostí, doktora Zdeňka Susy, který spolu se zpěvákem Matějem Ruppertem navštěvuje řadu zajímavých pivovarů v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

Trailer

Trailer

U všech pivovarů se průvodci zajímají o jejich zasazení do krajiny, jak ani není jinak možné, když Pivní putování natočil tým Petra Krejčího, známý seriálem Krajinou domova. I významné pivovary a jejich okolí, především naše historická města, můžeme tedy pozorovat z ptačí perspektivy.

Dále průvodci hledají souvislosti – skutečné či pravděpodobné – piva a významných událostí a osobností českých dějin a kultury. U Bedřicha Smetany, který se narodil v pivovaru, je to jednoznačné. U jiných velikánů není souvislost s pivem tak do očí bijící, nicméně je velice pravděpodobná.

Oba poutníci se však noří i do mnohem méně jistých dějinných souvislostí a vynášejí na světlo pozoruhodné hypotézy. Jak souvisí s českým pivem Eliška Přemyslovna? A co Albert Einstein a jeho teorie relativity? Kde bral svou příslovečnou sílu zápasník Gustav Frištenský? Jak se pivo snáší se zásadami našeho židovsko-křesťanského duchovního zakotvení a z něho vyplývajícího morálního kodexu? A co míní o pivu učitel národů Jan Amos Komenský?

Při svém putování se průvodci jen jakoby mimochodem seznamují s pivovarskou technologií, s názvoslovím a se zajímavostmi spojenými s vařením piva. Jeho výroba je představena postupně, díl za dílem. Matěj s panem doktorem se tedy v prvním dílu potkají v poli pivovarského ječmene, uprostřed Hané, aby se v posledním dílu rozloučili v ležáckém sklepě, respektive v pivních lázních.

Protože Zdeněk Susa, autor scénáře a jeden z průvodců, je lékař, v žádném dílu nechybí lékařská poznámka o zdravotních souvislostech konzumace piva. Seznamuje s jeho složením, zdravotním významem jeho složek, vlivem alkoholu na kardiovaskulární aparát, problémem závislosti, problematikou obezity i zhoubných onemocnění, konečně i se skupinami lidí, které by vůbec neměly pít alkoholické nápoje.

Přes všechna rizika, spojená s přílišnou konzumací piva, však na tento nápoj nahlížíme se zalíbením, s nefalšovanou sympatií, a dalo by se snad říci s láskou. Protože pivo nás, Čechy, doslova provází dějinami a pomáhá nám brát je s humorem, i když mnohdy vtipné nejsou. Možná i díky tomu je české pivo nejlepší na světě.

Matěj Ruppert
hudebník

Matěj Ruppert

* 12. 3. 1978


Zdeněk Susa
lékař, pedagog a výpomocný kazatel

Zdeněk Susa

* 25. 10. 1942


Kupte si v eShopu