Radoslav Brzobohatý v příběhu vážně nemocného chlapce a starého lékaře, jenž byl volně inspirován životní epizodou profesora Josefa Thomayera, zakladatele české školy interního lékařství.
Režie: Vladimír Drha. Scénář: Marek Hladký. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Petr Polák, Jakub Kohl, Ludmila Chybíková a další.

Televizní film Prosté krutosti zachycuje první léta v První republice, v nově vzniklém Československu. Děj se odehrává ve dvacátých letech dvacátého století a je volně inspirován životem MUDr. Josefa Thomayera (* 23. 3. 1853 – † 18. 10. 1927), o němž znalci tvrdí, že byl nejvýznamnější a nejrázovitější osobností českého interního lékařství na přelomu 19. a 20. století. Byl nejen vysoce vzdělaný odborník, který po sobě zanechal důležitou vědeckou literaturu, ale také přítel literátů a talentovaný prozaik se smyslem pro humor. Navíc byl velký vlastenec a lidumil – v rodném Trhanově nechal postavit na svoje náklady chudobinec. Josef Thomayer (R. Brzobohatý) však není jedinou hlavní postavou tohoto příběhu. Tou druhou je chlapec Štěpán (P. Polák), který trpí akutní leukemií. Profesor Thomayer se v té době rovněž dozvěděl o své nevyléčitelné nemoci – jestliže chlapci zbývají poslední týdny života, Thomayerovi zbývají roky. Ale přesto nebo právě proto chlapec dokáže starému lékaři předat upřímnou, čistou životní energii, ze které pramení i lékařův pocit, že alespoň na sklonku života získal jakéhosi vnuka. Štěpán trpí nevyléčitelnou chorobou, a přesto tato mezní situace v něm rozeznívá nikoliv pasivní odevzdanost, nýbrž potřebu intenzivního přilnutí k životu a tvůrčí potřebu vyjádřit svůj vnitřní svět. Sblížení se starým lékařem a jejich neformální vztah pomáhá chlapci překonávat osamocení i zdravotní krize. Je to příběh o posledních věcech člověka. O věcech nejprostších a zároveň i nejkrutějších. Zrovna tak je to příběh o velké naději. Hvězdně obsazený televizní film uvádíme v rámci oslav 60 let existence brněnského studia ČT.

Napište nám