Křesťanské zvyky jihovýchodní Moravy.
Připravili J. Nosek a K. Fuksa.

Každým rokem prožívá země znovuzrození. Člověk vstupuje na pole s nadějí na novou úrodu. Z rolnictví, které objevilo tajemství klíčení obilního zrna, vyšel rituál práce i modlitba. Člověk uctíval Matku zemi a s úctou se jí klaněl... Konec zimy symbolizoval na jihovýchodní Moravě obřad utopení Smrtky-Mařeny. Tímto okamžikem přicházelo do vsi jaro. Dokument, mapující lidové zvyky této oblasti, vznikl na podkladě dlouhodobých etnografických výzkumů dr. Václava Frolce, našeho předního folkloristy(1992)

Napište nám