Záznam ze smutečního shromáždění na Václavském náměstí u příležitosti úmrtí J. V. Stalina.
Smuteční tryzna za J. V. Stalina v Praze

Záznam ze smutečního shromáždění na Václavském náměstí u příležitosti úmrtí J. V. Stalina.

Napište nám