Účinkují

 • Jaroslav Satoranský – auditor Kunz
 • Igor Bareš – Josef
 • Josef Bouček – von Vikulil
 • Radka Dokulilová – služebná
 • Jaroslav Dufek – Kummer prokurátor
 • Zdeněk Dvořák – baron Bolfras
 • Miroslav Etzler – Gotfried syn
 • Zdena Herfortová – Auffenbergová
 • František Karlíček – vězeňský dozorce
 • Ladislav Kolář – Sieghart bankéř
 • Ivan Kouřil – zapisovatel
 • Ivo Kubečka – Roth generál
 • Ladislav Lakomý – baron Schleyer
 • Alois Liškutín – policejní komisař
 • Monika Maláčová – Elsa
 • Vladimír Mamula – Schwarz
 • Jiří Papež – Frank generál
 • Lumír Peňáz – hrabě Uxkull
 • Oldřich Slavík – Kleeman soudce
 • Jiří Tomek – generál
 • Pavel Trávníček – Pressburger
 • Veronika Veselá – služebná
 • Adolf Vrška – metař
 • Vlasta Žehrová – Kunzová
 • František Jemelka – voják
 • Rudolf Krátký – hrabě Berchtold
 • Jaroslav Šebek – 2. řidič auta
 • Alois Bužek
 • Ilja Kreslík
 • Anna Macharáčková
 • Jaroslav Richter
 • Lukáš Řádek
 • Vladimír Gabriš
 • Jaroslav Rektořík

Tvůrci filmu