O literárním díle brněnského malíře a sochaře Aloise Mikulky, jednoho z nejpopulárnějších ilustrátorů knih pro děti.

Zájemci a milovníci soudobého výtvarného umění znají samozřejmě jméno i dílo originálního brněnského tvůrce Aloise Mikulky. Méně už je asi těch, kteří vědí, že samorostlý výtvarník je stejně neopakovatelným vypravěčem příběhů pro děti. A nejen pro ně. I dospělý čtenář a především rodič, hledající literaturu pro svá dítka je až zaskočen spontánní zábavností a originální vypravěčskou inteligencí "Kouzelných dvířek" nebo "Pidižla Velikého" a dalších nevšedních "nepohádek". Mikulkovy příběhy se stávají v rodinách, kde se ještě čte, každodenní příležitostí ke skvělé zábavě z četby i obrázků, které je doprovázejí.

Alois Mikulka vydal už přes 40 knížek pro děti. Tak se zrodil nápad, dát tomuto veskrze originálnímu tvůrci prostor právě v literárních portrétech. "Upřednostnit" tak říkajíc slovo před obrazem. Samozřejmě že se obě složky neoddělitelně, zábavně a duchaplně prolínají.

O dvojím talentu Aloise Mikulky vyprávějí jeho přátelé spisovatel Antonín Přidal a výtvarník Vladimír Svoboda.

Napište nám