Literární pořad o Otokaru Březinovi, od jehož narození uplyne letos v září 149 let.
Režie R. Tesáček

Otokar Březina (1868–1929), vlastním jménem Václav Jebavý, patří bezesporu k mimořádným osobnostem české poezie. Symbolistický básník ve svých pěti sbírkách (Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce) zobrazuje hluboký myšlenkový boj o poznání smyslu života. Nejenže dokázal ve svých básních zajímavě sdělit nelehké filozofické úvahy, ale zasloužil se i o moderní obraznost a hudebnost poezie a zvláště pak volným veršem inspiroval i básníky na počátku dvacátého století. Výjimečný byl i jako esejista (Hudba pramenů), neboť se nezabývá pouze úvahami o umění, ale zajímá ho jak vývoj člověka a přírody, tak vývoj člověka a společnosti.

Režie R. Tesáček

Napište nám