Umělecký dokument o oltáři Nanebevzetí Panny Marie ze 16. století v kostele v Adamově.
Režie A. Lowák.

Jeden z evropských unikátů pozdní gotiky - oltář ve Zwetlu (Světlov), odtud světelský se dostal do kostela v Adamově prostřednictvím Aloise z Lichtensteinu v roce 1857. Znám je především jako technicky dokonalé řezbářské dílo vrcholné gotiky s prvky baroka. Neznámý umělec v duchu vizionářské tradice a podunajské školy, která se vyznačovala rostlinnými ornamenty, plně uplatnil symbol onoho zázračného dubu, jehož ústředním motivem se stala legenda z 5. století o Nanebevzetí Panny Marie. Z původního světelského oltáře je dochována pouze střední část a je umístěna v kostelíku sv. Barbory v Adamově u Brna.

Napište nám