O nelehkém životě kněze premonstrátského řádu a vynálezce bleskosvodu.
Režie: Jiří Bělka. Hrají: Miloš Nedbal, Ladislav Lakomý, Josef Karlík, Vlasta Fialová a další.

Od nejstarších dob si bezradné lidstvo v primitivních představách ztotožňovalo hrůznou sílu blesku s hněvem božstev. Katolická církev pak s božími úmysly. Kněží označovali blesk za projev božího trestu. Byl to jeden ze způsobů, jak udržovat věřící v nevědomosti. Proto bylo většině církevních hodnostářů proti mysli přijmout názor, že blesk je slepá přírodní síla, kterou lze ovládnout. Člověkem, který tuto myšlenku dokázal, byl vynálezce prvního hromosvodu na světě Prokop Diviš. Jelikož byl knězem premonstrátského řádu, bylo jeho bádání, ve srovnání s ostatními učenci té doby, omezené. Výsledky své práce musel předkládat svým nadřízeným ke schválení. Dochované rukopisy jsou dokladem jeho marné snahy smířit světské názory s názory církevními. Hodnotou svých výzkumů je Prokop Diviš srovnáván s Benjaminem Franklinem, kterému bývá prvenství vynálezu hromosvodu přiznáváno. Faktem ale je, že uzemněný hromosvod v Příměticích s úspěchem fungoval dříve než Franklinův ve Filadelfii. Prokop Diviš byla badatel velmi mnohostranný. Většina jeho objevů vznikla za jeho působení na faře v Příměticích u Znojma. A právě toto období zachycuje televizní inscenace. V titulní roli si připomeneme herecké mistrovství Miloše Nedbala. Vynálezce Prokop Diviš se narodil 26. března 1698.

Napište nám