Památky incké civilizace jsou výzvou pro archeology. Když se už zdálo, že vydaly všechna tajemství, přišla na pomoc moderní technika. S ní se před badateli otevřel nový pohled na záhadné mohyly, které lze s nadsázkou nazvat kamennými počítači (2006). Režie V. Šimek

V tomto nezvykle pojatém díle nebudeme pátrat po stopách žádného Čecha, ale „české stopy“ tu tentokrát zanechá česká výprava sama. Unikátní projekt nazvaný „Tajemství kamenného počítače“ by mohl vnést další světlo do poznávání života dávných obyvatel peruánských And Inků. Ačkoliv od doby, kdy se Evropané poprvé setkali s těmito jihoamerickými Indiány, uplynulo již bezmála pět století, o životě Inků toho stále ještě dost nevíme. Archeologické výzkumy jsou spíše sporadické, mnohým chybí finanční prostředky pro důkladnou analýzu, řada potencionálních objektů vědeckého bádání je na těžko dostupných místech – a to je i případ „našeho“ kamene na východních svazích And. V jednom z bočních údolí řeky Vilcanota stojí dodnes trosky hlavní svatyně Inků, chrámu Slunce. Uprostřed ruin je obrovský balvan, o velikosti patrového autobusu… Je opracován inckými kameníky, na stěnách je řada čtvercových nebo válcových výstupků, jež vrhají stín na opracovanou římsu, kamenné stupně jsou orientovány k hlavním světovým stranám a jejich stín padá přesně na hrany. Obrovské úsilí opracovat kamenný gigant do přesných tvarů však zatím nedokážeme zcela ocenit. Neznáme totiž jeho důvod a smysl. Není znám asi nikomu z našich současníků, protože toto místo navštívilo jen pár lidí a poslední Inka je již více jak čtyři sta let mrtev. Všechny tyto skutečnosti nakonec daly vzniknout myšlence pokusit se poodhalit onu roušku tajemství a natočit o tom pro Českou televizi dokumentární film. Česká expedice půjde právě po stopách posledního Inky a zpět do Evropy přiveze digitální data pro vytvoření přesného počítačového modelu „velkého balvanu“. Tak bude možné vytvořit přesné světelné situace kalendářního roku a studovat účel jednotlivých prvků a jejich stínů. Pro porovnání výsledků provedeme podobný experiment i s daleko známějším kamenem, Intihuatanou, na Machu Picchu, jenž stojí na místě, kde podle legendy Inkové přivazovali Slunce…

Dosud, jak jsme zjistili, nebyl podobný výzkum realizován, a tak je záměr dávných stavitelů z říše Inků lidem na počátku 21. století stále tajuplný a nepochopitelný. Budou to tak možná právě Češi, z malé země uprostřed Evropy (o jejíž existenci nemá většina obyvatel Peru ani ponětí), kdo by se na vědeckém základě pokusil rozluštit jednu ze záhad, jimiž je dodnes říše jejich předků – Inků opředená. Na projektu spolupracují Martin Kaňák (5 let studoval archeologii přímo v Peru), odborník z firmy GEFOS Ing. Pavlík, který bude na místě provádět měření, dále Ing. Stanislav Jáně ze společnosti Nemetschek, odborník na 3D animaci, přípravu i výsledky konzultujeme s etnografem a cestovatelem Dr. Miloslavem Stinglem. Velice oceňujeme fakt, že po oslovení peruánských odborníků prostřednictvím velvyslance Peru v České republice pana A. S. Barahona se přihlásil vedoucí katedry archeologie Univerzity San Marcos v Limě prof. D. Morales Chocano a nejenže potvrdil svou účast, ale projevil zájem o konkrétní vědeckou spolupráci na celém projektu.

Stopáž57 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3
ŽánrDokument