Známý redaktor, překladatel a rytíř Řádu umění a literatury se během srpnové okupace podílel na ilegálním televizním vysílání, a musel tak na jedenadvacet let opustit redakci zpravodajství (2016). Režie S. Oktábcová

Zdeněk Velíšek, moderátor, redaktor, reportér, překladatel a tlumočník, se narodil 23. února 1933. V letech 2. světové války prožil těžké období, když byl jeho otec zatčen pro protinacistický odboj a tři roky strávil v koncentračních táborech. Otec přežil na sklonku války „pochod smrti“ a z války se vrátil, když bylo Zdeňkovi už dvanáct let. To ovlivnilo celý jeho život. Vystudoval filologii na FF UK (ovládá francouzštinu, němčinu, španělštinu, ruštinu, angličtinu) a po ukončení studií odstartoval své tlumočnické začátky na prestižních místech. Mezi ministry, diplomaty, senátory a hlavami států, jako tlumočník doprovázel nejrůznější delegáty po všech koutech světa. V roce 1968 začal působit v redakci zahraničního zpravodajství Československé televize, kde byl však zaměstnán pouhé dva měsíce. Pro své aktivity a názorové postoje v době srpnové invaze musel svou pozici záhy opustit. Přestal rovněž vyjíždět do zahraničí a živil se překladatelstvím a tlumočnictvím. Od roku 1972 tlumočil pro Mezinárodní svaz studentstva, neboť jinde než v mezinárodní instituci po roce 1968 zaměstnání nesehnal. Díky znalosti jazyků nemusel trávit normalizační roky „v kotelnách“, přesto spolu s manželkou zakusili „trest“ v podobě ztráty plnohodnotného zaměstnání a komplikacím neušly ani jeho děti.

Až v roce 1990 se ve svých šestapadesáti letech vrátil zpět k televizní zpravodajské činnosti, tentokrát jako reportér a komentátor. Jakožto ikona zahraničního zpravodajství České televize s vřelým vztahem k zemi galského kohouta si zde vysloužil přezdívku François Veterán. V roce 2015 převzal na francouzské ambasádě insignie rytíře Řádu umění a literatury. Tímto vyznamenáním Francie vyjadřuje vděk za trvalou podporu a šíření francouzské kultury. Během svého dlouhodobého působení v České televizi se Zdeněk Velíšek etabloval jako pohotový komentátor světové zahraniční politiky, vynikající znalec problematiky EU i spolupracovník celé řady renomovaných redakcí.

Pořad uvádíme v cyklu 13. komnat věnovaných významným osobnostem, jejichž životy ovlivnily pohnuté srpnové události roku 1968.

Videobonus: Zdeněk Velíšek

Videobonus: Zdeněk Velíšek

Zdeněk Velíšek
redaktor zahraniční redakce

Zdeněk Velíšek

* 23. 2. 1933


Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD
ŽánrDokument