Jeden z nejznámějších katolických kněží, jehož mše zaplní kostel do posledního místečka. Co ho přivedlo k rozhodnutí stát se knězem? (2007). Připravili: P. Slavík, D. Vávra a V. Hamerník

Prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík vystudoval filozofii, sociologii a teologii, je profesorem Filozofické fakulty UK v Praze, prezidentem České křesťanské akademie a rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

Cesta Tomáše Halíka nejen ke kněžství – ale i k víře – nebyla jednoduchá. Vyrůstal bez náboženské výchovy a vztah k bohu se u něj vyvíjel postupně. V roce 1969 do jeho hledání životní orientace dramaticky zasáhla smrt Jana Palacha. Konvertoval v období normalizace a rozhodnutí stát se knězem přijal v době, kdy už to oficiálním způsobem nebylo možné. Teologii studoval soukromě a jeho vysvěcení na kněze se v roce 1978 uskutečnilo tajně, a to v Erfurtu v bývalé NDR. Tomáš Halík se zapojil do struktur tzv. „podzemní církve“ a stal se jakýmsi spojovacím článkem mezi ní a oficiální katolickou církví. Celá 80. léta patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška. Zároveň působil v kulturním a náboženském disentu – v bytových seminářích a samizdatu. Protože z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval zprvu jako psycholog v průmyslu a později jako terapeut v léčebně drogově závislých u Apolináře v Praze.

Halíkovou 13. komnatou (tedy překážkou, kterou musel v životě překonat), je jeho cesta k víře a ke kněžství. Jako mladý muž, pod dojmem smrti Jana Palacha, přijal rozhodnutí zříci se rodiny, majetku a společenské kariéry. Toto rozhodnutí bylo v onu chvíli možná poněkud „romantické“, ale Halík je svým dalším životem docela prozaicky a hlavně bezezbytku naplnil.

Tomáš Halík
kněz a vysokoškolský pedagog

Tomáš Halík

* 1. 6. 1948


Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3
ŽánrDokument