Dokumentární portrét známého rozhlasového režiséra a tvůrce stovek pořadů pro dětské posluchače, jehož 90. narozeniny si v těchto dnech připomínáme (2006). Režie A. Derzsiová

Celé generace dětí, které se zaposlouchaly do nedělní rozhlasové pohádky, slýchaly, že ji připravil režisér Karel Weinlich (*6. 4. 1930). Jméno Karla Weinlicha a svět rozhlasových pohádek jsou spolu spojené. Bylo jich obrovské množství, protože za 50 let rozhlasové práce se toho dalo stihnout hodně. Ne nadarmo si jejich tvůrce vysloužil přízvisko „pohádkář český“. Navzdory závratnému počtu řada jím připravených pořadů dnes náleží do Zlatého fondu Českého rozhlasu a deset jeho režijních prací získalo v rozmezí let 1981 a 2001 ocenění v soutěži Prix Bohemia Radio.

Neméně bohatý byl i Weinlichův osobní život, v němž rozhodně patří mezi rekordmany – vždyť kdo může říci, že za sebou má již dvanáctou svatbu! V jeho 13. komnatě je ukryto mnoho zážitků z nelehkého dětství, tedy z doby, kdy se nejvíce formují osobnostní rysy, povaha člověka či jeho vztah k okolí. Dozvíme se také, jak nahlíží na svůj život s odstupem, zda se dokázal se vším vyrovnat, a jestli by něco, kdyby se mohl vrátit, udělal jinak. Průvodkyní na cestě mu bude jeho kolegyně z rozhlasu Jana Klusáková.