S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem navštívíme tři perly střední Asie, města zařazená na seznam světového dědictví UNESCO: Samarkand, Bucharu a Chivu

Nikde jinde v Asii nenajdete perskou architekturu v tak zachovalém původním stavu, jako právě zde. Název Uzbekistán je odvozen od jména chána Oz Bega, který vládl zemi v letech 1313–1340. Ovšem nejvýznamnějším z místních panovníků byl Tamerlán, řečený Timur lenk (Kulhavý Timur), který vytvořil obrovskou říši rozkládající se od dnešního Istanbulu po Dílí, s centrem v Samarkandu. Tento neuvěřitelně krutý dobyvatel nechal bohatství z dobytých zemí vozit právě sem a na bohatství staveb je to dodnes znát. 58 % rozlohy Uzbekistánu zabírá poušť Kyzylkum, kterou se vine síť zavlažovacích kanálů z dob Sovětského svazu.

Města Samarkand, Buchara i Chiva jsou zařazena na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jako sídla ležící na Hedvábné stezce patřila k největším městům ve střední Asii, kde se mísila různá náboženství. Chiva žila rušným trhem s otroky, který proslavil město na více než tři staletí. Většinu otroků sem přivážely turkmenské kmeny z pouště Karakum nebo kmeny z kazašské stepi. Ze všech tří měst jsou jeho památky v nejvíce původním stavu. Díky tomu má město neopakovatelnou atmosféru dávno prošlých časů. Jednou z nejfotografovanějších památek Chivy je nedostavěný tyrkysově dlaždicový minaret Kalta Minor. Podle legendy chtěl panovník postavit minaret tak vysoko, že mohl vidět celou cestu do Buchary. Kdyby své dílo dokončil, určitě by to byla nejvyšší budova světa. Skvěle zachovalé svaté město Buchara se může pochlubit především ohromujícími medresami z 15. století a fascinující historií.

Samarkand je jedním z nejstarších měst Střední Asie, byl pravděpodobně založen v 5. století před naším letopočtem. Už Alexander Veliký v roce 329 př.n.l, o Samarkandu (tehdy se město jmenovalo Marakanda) řekl: „Všechno, co jsem o Marakandě slyšel, je pravda, kromě toho, že je krásnější, než jsem si kdy představoval.“ Mimo jiné pamětihodnosti zde navštívíme údajnou hrobku starozákonního proroka Daniela, ukrývající 18 metrů dlouhý sarkofág. Legenda vypráví o tom, že Danielovo tělo roste o půl centimetru ročně, a proto musí být sarkofág prodlužován. Navštívíme i uzbeckou svatbu, na které chybí ženich, a nedělní dobytčí trh s jedinečnou atmosférou smlouvání a pěších bankéřů, kteří nosí miliony v nákupních taškách.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD
ŽánrDokument