S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem po bývalé zemi Koruny české za čarodějovým učněm, na vyjížďku po lázeňské železnici a na tradiční oslavu letnic (2011). Připravil V. Žán

Za přírodní hradbou Lužických hor se rozkládá německé Sasko. Návštěvníka však přivítají dvojjazyčné cedule – v němčině a srbštině. Hned za našimi humny se totiž rozkládá Horní Lužice, svérázný kraj, v němž si slovanské kmeny dokázaly ve stínu německého živlu udržet svébytnou kulturu. Hlavně o velikonočních svátcích se sem sjíždějí tisíce turistů, aby mohli na vlastní oči vidět unikátní jezdecké procesí, které od farnosti k farnosti nese zvěst o Kristově zmrtvýchvstání. Především na vesnicích jsou stálé živé i další rozličné křesťanské obřady jako třeba svěcení jídla, ohně, kočiček, líbání kříže či u nás již takřka zaniklé oslavy letnic. Cestou po Horní Lužici nás však budou zajímat nejen staré slovanské tradice, jejichž součástí je i stále živá legenda o čaroději Krabatovi, ale i současný život na česko-německo-polském trojmezí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST HD
ŽánrDokument