S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za velikonočním bubnováním ve španělské Calandě, gigantickým olivovníkem a do hospody za kolektivní prstovou hrou (2011). Režie M. Kučera

V dobách největšího rozmachu aragonské říše v polovině 15. století drželi její králové podstatnou část Středomoří, včetně Neapole, Sicílie a Sardinie. V roce 1516 se Karel V. rozhodl sjednotit Kastilii a Aragonii do jediného království – Španělska. I tak si ale Aragonie ještě další dvě století držela autonomii, která byla před třiatřiceti lety obnovena. Státoprávní změny však neměly žádný vliv na udržení tradic. To platí zvláště pro úrodné nížiny řeky Ebry, kde se nachází region Dolní Aragonie. Spektakulární podívanou jsou především velikonoční svátky, které vrcholí na Velký pátek průvody bubeníků. Muži v rouchách, extatické bubnování do noci a do úmoru jsou připomínkou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST HD
ŽánrDokument