S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za obnovenou slávou valaamského ikonopisectví, rytci z doby kamenné, záhadnými labyrinty a na ochutnávku kaltiky

Země nekonečné tajgy a plná potoků, řek a jezer. Kdysi ji vládli Karelové, kteří měli kulturně a jazykově nejblíže k Finům a Estoncům. V průběhu staletí ale převládl ruský živel a sovětský režim nakonec zemi vyrval z kořenů. Přesto lze stále objevit typické karelské vesnice, byť ve značně zuboženém stavu. Renesanci naopak zažívá pravoslavná církev. Důkazem toho je třeba mužský klášter na ostrově Valaam, kterému se po vzoru řeckého mnišského státu přezdívá Athos severu. V létě tam každý den míří na pět tisíc turistů a poutníků, kteří však nemají možnost navštívit ikonopiseckou dílnu, kde se třeba zrodily ikony pro úchvatný chrám Proměny Páně. Bělomořsko-baltský kanál je sice také unikátním dílem, ovšem postaveným z krve a utrpení vězňů prvních gulagů.

Stopáž27 minut
Rok výroby 2010
 P ST HD
ŽánrDokument