S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem do španělských měst na severoafrickém pobřeží, které nejsou pouze hraničním přechodem, kde se nad partičkou domina nehledí na víru a manželský slib se zapíjí silným mátovým čajem (2010). Režie S. Škoda

Ceuta i Melilla se sice nacházejí na severoafrickém pobřeží, ale jsou nedílnou součástí Španělského království, což do značné míry komplikuje vztahy s muslimským Marokem. V obou městech navíc nežijí pouze Španělé, Arabové a Berbeři z pohoří Rif, ale také početné komunity Židů a španělských „gitanos“. Soužití těchto čtyř kultur teoreticky tvoří velmi třaskavou směs. Ovšem pouze teoreticky. Prakticky spolu tamní obyvatelé vycházejí takřka vzorově a zvláště při partičce domina se na náboženství a původ nehledí. Dobrou ilustrací vzájemného respektu jsou i nedávné vánoční svátky, kdy si křesťané zdobí palmy, zatímco pro muslimy a židy je oslava narození spasitele jen dalším všedním dnem. A křesťané zase se zájmem pozorují, kterak muslimskou svatbu slaví ženy a muži odděleně.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST HD
ŽánrDokument