S Miroslavem Donutilem a Jiřím Bartoškou za tajemstvím Božího hrobu, rituály u Zdi nářků a dlážděním, po kterém snad kráčel i Ježíš Kristus (2007). Režie J. Novák

Jeruzalém je posvátným místem pro tři hlavní monoteistická náboženství – islám, judaismus a křesťanství. Zároveň je ale také místem, kde se zrodily jedny z největších problémů současného světa. Pokud byste hledali nejnázornější ukázku pro výraz genius loci, pak právě Jeruzalém je ideálním příkladem. Největší duchovní náboj najdete v židovské čtvrti Mea Šearim, která evokuje atmosféru pražského židovského ghetta v době jeho největší slávy. V místních knihkupectvích narazíme na 200 let staré knihy o Golemovi a v ulicích potkáme židy spěchající na nákup modlitebních předmětů pro svátky Sukot. Překvapení nás čeká také u Zdi nářků, která se v období oslav Simchat Torah proměňuje v obří taneční parket. Stranou samozřejmě neponecháme ani Boží hrob na Golgotě – vrchu ve tvaru lebky, kde mělo dojít k ukřižování Ježíše Krista. Pravděpodobně budete překvapeni, jaká tajemství velkolepý svatostánek skrývá. Nakonec pak pronikneme hluboko k základům starověkého Jeruzaléma a projdeme se po původním dláždění, na kterém své stopy zanechal snad i Kristus.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST AD
ŽánrDokument